Skip to main content

 

POLENIO KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

Bir tarafta Kocatepe Mah. Yağ Cd. No:5/29 Bayrampaşa İstanbul adresinde mukim Polenio İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Polenio) ile diğer tarafta Polenio Uygulamasını mobil cihazına indirmiş ve bu sözleşmede belirlenen şartlarda kayıt olmuş olan kullanıcı (Kullanıcı) arasında, Kullanıcı’nın onay vermesi ile birlikte aynı tarihte işbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

Site: polenio.com uzantılı veya bu uzantıya bağlı olarak çalışan ve bu uzantı üzerinden ulaşılabilen tüm web sayfalarını

Uygulama: IOS veya Android tabanlı olarak yazılmış olan, Apple App Store ve Google Play Store’dan mobil cihazlara indirilen, Polenio’ya ait uygulamayı

Sistem: Polenio’ya ait veya Polenio’nun kullanımında olan tüm web sayfaları ve uygulamalar ile, veri tabanları, kullanıcı ve müşteri panellerinin tümünü

İfade eder.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Polenio tarafından internet sayfası ve uygulamalarda sunulan ve ileride sunulacak hizmetler ile bu hizmetlerin içerikleri, kullanım şartları ve taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Kullanıcı, sözleşme içerisinde belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Polenio tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi’nde yapılan güncelleştirmelerin takibinden kullanıcı sorumludur.

 1. Üyelik

Her kullanıcı en fazla 1 adet üyelik hesabına sahip olabilir.

 1. Uygunluk – Yaş

Kullanıcı 13 yaşından büyük olduğunu, üye olurken vermiş olduğu bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaşından küçük üyelerin kazanmış oldukları ödüller yasal varislerine verilir.

 1. Kayıt

Kayıt işlemi, Kullanıcının mobil uygulama üzerinden tam yasal ad, cep telefonu numarası, geçerli elektronik posta adresi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin eksiksiz olarak verilmesi ve işbu Sözleşmeyi onaylaması ile gerçekleşir. Kullanıcı Facebook kullanarak üye olduğu takdirde de söz konusu tüm bilgileri kontrol etmek ve aynı şekilde Polenio uygulamasına aktarmakla yükümlüdür.

Doğru olmayan, eksik bilgilerle uygulamanın kullanılması; üyeliğin iptali, askıya alınması, kazanılan ödüllerin geri alınması sonuçlarını doğurabilir. Polenio’nun belirtilen sonuçları yaratan tek taraflı iade beyanına itiraz edilemez.

Gerekli bilgilerin verilmeden uygulamaya erişilmesi durumunda dahi, Polenio hizmetlerinden yararlanmak, anketlere katılmak işbu “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi”nin kalan tüm kısımlarının kabulü anlamına gelir.

Bu uygulamaya bağlanmak ve erişmek için gerekli herhangi bir donanımın ve iletişim hizmetinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır.

 1. İlişki

Polenio’ya üyelik herhangi bir temsilcilik, ortaklık ya da istihdam ilişkisi oluşturmaz. Anketleri tamamlama karşılığında verilen ödül paralar veya diğer teşvikler anketleri tamamlamak karşılığında ödenecek tek ücrettir.

 

 1. Bildirimler

Kullanıcı, Polenio’ya üye olduğu takdirde anketlere, araştırmalara ve Polenio’nun 3. Taraflarla yapacağı çalışmalara katılmak için e-posta, SMS, ve mobil bildirimler aracılığıyla davetler alacağını kabul eder. Bununla birlikte Polenio, herhangi bir kullanıcıya herhangi bir adet ve hacimde bildirim ve davet yollayacağını taahhüt etmez.

 

 1. Hesap iptali ve durdurma

Kullanıcı hesabının iptal edilmesi Polenio veya kullanıcının tek taraflı kararı ve irade beyanıyla gerçekleşir. Kullanıcının anketleri özensizce, hatalı cevaplaması, anket ve anketler içerisinde tutarsızlık ve çelişkilerle karşılaşılması, anketleri normalden çok hızlı sonlandırması, görsel, video, ses kaydı gibi kullanıcının dikkatini vermesi gereken kısımları atlaması ve benzeri sebepler, kullanıcı hesabının Polenio tarafından iptal edilmesi veya durdurulması ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda karar yetkisi tek taraflı ve itiraz edilemez şekilde Polenio’ya aittir. Polenio Kullanıcı üyeliğini herhangi bir ilave bildirimde bulunmadan silme yetkisine sahiptir.

Kullanıcı istediği takdirde herhangi bir sebep göstermeksizin hesabının iptal edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu irade beyanını iletisim@polenio.com adresine elektronik posta göndererek bildirir. Bu talebe karşılık Polenio 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca davranmakla yükümlüdür.

Kullanıcı hesabının herhangi bir sebeple iptal edilmesi sonucu, kullanıcının kazanmış olduğu tüm ödül ve paralar hesabından geri döndürülemez şekilde silinir. Kullanıcı bu durumdan dolayı herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

 1. Anketleri Doğru Cevaplandırma

Kullanıcı, Polenio tarafından kendisine sunulan ve katılımcı olduğu tüm anketlerde sorulan her bir soruyu dikkatle okumayı, doğru ve iyi düşünerek cevaplandırmayı, dürüst olmayı, şüphe yaratacak şekilde çelişkili cevaplar vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, anket, ödül, üyelik iptali gibi yaptırımlarla karşılaşacağını peşinen kabul eder.

 1. İçerik

Kullanıcı Sistem içine sağladığı fotoğraf, yazı, ses kaydı, video kaydı, anket cevabı, yazı gibi tüm içeriklerin kullanım, paylaşım ve sair tüm fikri ve sınai haklarını bila bedel Polenio’ya aktarmış olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır.

 1. Ödül Kazanma

 

 • Kullanıcılar, Polenio tarafından belirlenen platformlarda sunulan; üye olma, kendini tanıtma, anket doldurma, yarışma, görevleri gerçekleştirme gibi hedefleri, belirlenen standartlarda yerine getirerek karşılığında belirtilmiş olan ödülü kazanırlar. Söz konusu ödüller Polenio tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve kullanıcılara duyurulur.
 • Polenio, belirlenen ödülün kullanıcının sistem içinde bulunan hesabına aktarmadan önce kontroller gerçekleştirebilir, anketlere verilen cevapları gözden geçirebilir ve bir suistimal tespit edildiği durumda ödülün kullanıcı hesabına geçirilmesinden imtina edebilir.
 • Kazanılan para ödülleri 30 (otuz) TL’yi aştığında, kullanıcı tarafından banka hesabına gönderilmesini talep etme hakkı ortaya çıkar. Polenio bu tutarı, ödüllerin iletilme ve talep edilme biçimini tek taraflı olarak değiştirme hakkına haizdir.
 • Kullanıcı ödül teslimi için gerekli olan tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür. Hatalı veya eksik bilgiler sonucunda para veya başka bir ödülün transfer edilememesinde Polenio’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Kullanıcı kendi hatası sebebiyle eline geçmeyen bu ödüllerle ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

 

 1. Kazanılan Ödüller ve Kullanım Süresi

Kazanılan ödüller hiçbir şekilde 3. Kişilere aktarılamaz, devredilemez, rehin verilemez. Kazanılan ödüllerde kullanıcının herhangi bir mülkiyet hakkı ya da başka yasal çıkarları bulunmamaktadır.

Kullanıcının kazanmış olduğu ödüller kazanıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerliliğini korur. Bu süre içerisinde kullanılmayan, banka hesabına aktarılmamış, Polenio tarafından belirlenmiş aktarım limitine ulaşmamış ödüller iptal edilir.

Kullanıcı hesabı Polenio tarafından veya kullanıcı talebi doğrultusunda herhangi bir sebeple iptal edilir veya askıya alınırsa, hak kazanılmış olan tüm ödüller geçerliliğini kaybeder. Bu durumla ilgili Polenio’nun ayrıca bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.

 1. Vergi ve Banka Transfer Yükümlülükleri

Kullanıcıların vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kendi sorumluluklarındadır. Polenio kendi üzerine düşen vergisel yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.

Polenio, vergi kurumlarına bilgi sağlayabilir. Kullanıcıların kazandıkları ödüller üzerinden gerekli vergi stopajlarını gerçekleştirebilir. Kullanıcı bu vergisel yükümlülüklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken bilgilerin Polenio’ya sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli bilginin kullanıcı tarafından sağlanmadığı durumda Polenio ödülü kullanıcıya aktarmaktan sakınabilir.

Polenio kullanıcıya banka üzerinden transfer edilecek olan tutarlar içinden banka komisyonlarını mahsup etmek hakkına haizdir. Polenio bu hakkını kullandığı durumda, kullanıcı söz konusu tutarlarla ilgili herhangi bir hak talep etmemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

 1. Anketlerin İçeriklerinin Gizliliği

Polenio anketler aracılığıyla ve anketlerin parçası olarak, bunlarla sınırlı olmaksızın, yeni ürün fikirleri veya konseptlerini, ambalaj konseptleri, reklam ve film veya televizyon konseptleri, fragmanları ve bunlarla ilgili metin, görsel imajlar ve sesleri içeren gizli ve/veya sahibine özel bilgileri ve materyalleri size açıklayabilir. Bu tür bilgi ve materyaller yalnızca ve münhasıran sahibinin mülkiyetindedir.

Kullanıcı, üye olarak katılmış olduğu tüm anketlerin içeriklerini gizli tutmayı ve bunları herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamayı veya gizli bilgileri Anket’i tamamlamak amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı peşinen kabul eder.

Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi sonucunda Polenio’nun kazanılan ödül paralarını geri alma, kullanıcı hesabını iptal etme, kendisinin ve 3. Şahısların uğradığı zararların tazminini talep etme hakları saklıdır.

 1. Nezaket ve Davranış

Kullanıcının Polenio tarafından muhatap olduğu kişilerle yakışıksız, kaba, yaralayıcı, aşağılayıcı, tehditkâr, küfürlü, taciz edici, küçük düşürücü, asılsız veya yanıltıcı biçimde iletişim kurması yasaktır. Aksi takdirde Polenio yasal yaptırımları kullanma ve kullanıcı üyeliğini iptal etme haklarını saklı tutar.

 1. Kişisel Kullanım ve Bilgilerin Korunması

Kullanıcı sistem içerisinde doldurmuş olduğu tüm anketlerin ve diğer tüm işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Polenio’nun üyelik ve ödülleri iptal etme, verilen ödülleri geri isteme ve oluşabilecek zararların tazminini talep etme hakkı saklıdır.

Kullanıcı sistem içinde kendi profil, şifre ve benzeri kişisel verilerini korumakla yükümlüdür. Şifresinin çalınması, profilinin kendi isteği dışında 3. Kişiler tarafından kullanılması durumunda kullanıcı derhal Polenio’yu bilgilendirecektir.

 

           

Polenio Hak ve Yükümlülükleri

 1. Gizlilik

Gizlilikle ilgili tüm şart ve açıklamalar Site’de bulunan Gizlilik Politikası dokümanında yazılıdır.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

 1. Programın süresi ve Kurallarda Değişiklik

Sistemin çalışma ve faaliyetine devam etme süresinin belirlenmesi ve kurallarında değişiklik yapma hakkı münhasıran Polenio’ya aittir. Sistemin sona erdirilmesi veya kurallarında değişiklik yapılması sebebiyle kullanıcı kazanmış olduğu ancak kullanamadığı ödüller için hak talebinde bulunamaz.

 1. Ödülleri kullanıcıya iletme

Kazanılan ödüller yalnıza mobil uygulama üzerinden ve Polenio’nun ödeme için belirlediği ve her zaman değiştirme hakkına sahip olduğu tutarlara ulaşıldığında talep edilebilir. E-posta, telefon ve benzeri tüm araçlar kullanılarak iletilen talepler geçersizdir. Polenio kendisine uygulama üzerinden iletilen talepleri en geç 30 iş günü içerisinde yerine getirir.

 

 

 1. Kesin Delil

Taraflar arasında işbu sözleşmeden veya bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Poelnio’nun yasal defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları kesin ve münhasıran delil olacaktır. Bu hüküm HMK 193 maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.

 1. Sözleşme Süresi

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, herhangi bir taraf sözleşmeyi feshetmediği, Polenio uygulaması yayında kaldığı ve kullanıcı üyeliği devam ettiği sürece geçerliliğini korur. Kullanıcı üyeliği iptal olduğunda veya Polenio uygulamasının yayından kaldırıldığı durumda herhangi bir bildirime gerek olmadan sözleşme kendiliğinden sona erer.

 1. Sözleşmenin Değiştirilmesi

Polenio tek taraflı olarak, işbu sözleşmenin herhangi bir kısmını kendi Web sayfasında ilan ederek, istediği bir zaman diliminde değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler dışında kalan kısımlar geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, ödev, yükümlülük ve borçların yerine getirilmesini engelleyen dıştan gelen olaylar sonucu işbu sözleşmede gereklilikleri yerine getirilemediği takdirde taraflar birbirlerinden herhangi bir hak ve alacak talep edemezler.

 1. Fikri Mülkiyet

Polenio uygulaması ve web sayfasında bulunan ve kullanıcılara sunulan yazılım, tasarım, görsel, anket, metin, görüntü, grafik, ses, yazılım, kod ve sair içeriklerin tamamının mülkiyet hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili diğer yasa ve yönetmelikler çerçevesinde münhasıran Polenio’ya aittir.

İçeriklerin Polenio’nun önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde kopyalanması, dağıtılması, yayınlanması ve benzeri faaliyetlerde bulunması yasaktır.

 1. Bölünebilirlik

İşbu sözleşme bölünebilir niteliktedir. Sözleşmenin herhangi bir hükmü, kanuni bir sebeple geçerliliğini kaybeder, iptal edilir veya kullanılamaz hale gelirse, kalan kısmı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. Bildirimler ve Tebligat

Kullanıcı Polenio’ya üye olarak, pazarlama faaliyetlerine, Polenio’nun Anketler’ine, üçüncü taraf ortaklarına katılmak için davetler almayı kabul etmiş sayılır. Polenio belirli bir minimum hacimde davet göndereceğini taahhüt etmez.

Polenio bildirimleri, telefon, elektronik posta, SMS, faks, internet sitesi, push notification (bildirim) ve sair araçlarla Kullanıcıya gönderebilir. Kullanıcı bu sözleşmeyi onaylamakla bildirim almayı açıkça kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulama bildirimlerinin takip edilmesi de bu taahhüt kapsamındadır.

Kullanıcı Polenio’ya vermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bildirimlerin ulaşabilmesi için her daim bilgilerini güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi bir durumda Polenio’nun sorumluluğu bulunmaz.

Kullanıcılar Polenio’ya e-posta yoluyla ulaşabilirler. Kullanılabilecek e-posta adresleri Polenio’nun web sayfasında bulunur. Geri kalan yasal bilgilendirmeler için posta yolunun kullanılması şarttır. Kanunen e-posta yoluyla bildirimlerin geçerli olduğu durumlarda iletisim@polenio.com adresi kullanılacaktır. Kullanıcı başka adreslere yasal bildirimde bulunmamayı peşinen kabul etmiş sayılır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme içinde yabancılık unsuru bulundursa dahi, Türk hukukuna tabidir. Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İşbu sözleşme 29 maddeden oluşmaktadır.